Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Industrial Consulting – Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΕΣΠΑ

H i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί, παρέχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα, που καλύπτει από την χωροθέτηση μιας δραστηριότητας και την αδειοδότησή της μέχρι εξειδικευμένες λύσεις οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της και πιστοποίησης των προϊόντων που αυτή παράγει.

Εφαρμόζει λογική διαδικασιών που βασίζεται στην υπηρεσία μιας στάσης, ώστε με το δυναμικό των στελεχών και των συνεργατών της να μπορέσει να καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Συνεργάζεται με επιχειρήσεις προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, αφού κάτι τέτοιο της το επιτρέπει το ότι αποτελείται κατά κύριο λόγο από μηχανικούς, χωρίς να υπολείπεται συνεργασιών με νομικά και οικονομικά στελέχη.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001

Μερικοί λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας:

ICON-1

Εξειδίκευση σε αντικείμενα που άλλοι σύμβουλοι δεν μπορούν να καλύψουν.

Συνέπεια και οργάνωση λόγω της εμπειρίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική κάλυψη σε συνδυασμό με οικονομικές λύσεις.

Συνεχής επένδυση σε γνώση.

Επαγγελματική δεοντολογία και εμπιστευτικότητα.

Τεχνογνωσία σε εξειδικευμένους τομείς και προδιαγραφές.

Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή.

Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και μετά από το πέρας της συνεργασίας.

Τα παραπάνω που θα διαπιστώσετε αν έρθετε σε επαφή μαζί μας θα σας κάνουν να επιλέξετε την i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί ως τον επαγγελματικό σας σύμβουλο.

i-CONSULTING

Στόχος της i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί είναι η επιτυχημένη συνεργασία και η απόλυτη εμπιστοσύνη από τον πελάτη, με απώτερο σκοπό μια σταθερή, μακροχρόνια συνεργασία στο πεδίο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν:

Να εγκατασταθούν σε μία περιοχή και να δραστηριοποιηθούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους

Να ανεγείρουν ένα βιοτεχνικό / βιομηχανικό κτίριο

Να κατοχυρώσουν βιομηχανική ιδιοκτησία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Να αδειοδοτηθούν για την δραστηριότητά τους

Να υποβάλλουν ένα επενδυτικό σχέδιο για επιδότηση

Να οργανώσουν την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας

Να πιστοποιήσουν τα προϊόντα που παράγουν με CE

Να πιστοποιήσουν την λειτουργία τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO

Να έχουν ένα σύμβουλο μεταφοράς αν μεταφέρουν ύλες κατά ADR και να έχουν διαρκή ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητά τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

BLOG

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4

Ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Σεπτέμβριο και

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Αύξηση στα 200 εκ. ευρώ της Δημόσιας Δαπάνης για τη Δράση “Covid-19” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 19-11-2020 την Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “COVID-19” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε πλήρως και επιτυχώς Παρασκευή 13-11-2020 στις 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Νέα παράταση (31 Ιανουαρίου 2021) της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

1η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου λόγω Cοvid19” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε η απόφαση τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου λόγω Cοvid19” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Αναλυτική Πρόσκληση Πηγή: https://www.elanet.gr/

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Δημοσιεύτηκε  η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική». Στην τροποποίηση αυτή: Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σε ότι

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη»

1η τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Με την

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Νέα παράταση (11/12/2020) της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Δημοσιεύθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00. Αναλυτική Πρόσκληση Πηγή:

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Άνοιξε στις 21 Οκτωβρίου 2020, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Ενίσχυση μικρών

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ 4/11/20) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  2η τροποποίηση (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της Πρόσκλησης με τίτλο: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» Η τροποποίηση αφορά

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη Δράση Covid-19 της ΠΔΜ-Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση προϋπολογισμού

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης υπέγραψε στις 23-10-2020 την Πρώτη (1η) τροποποίησης της Αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, καθεστώς ενίσχυσης ύψους έως 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του

Εγγραφείτε στο newsletter μας

για να λαμβάνετε όλες τις σημαντικές ενημερώσεις