Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Industrial Consulting – Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΕΣΠΑ

H i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί, παρέχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα, που καλύπτει από την χωροθέτηση μιας δραστηριότητας και την αδειοδότησή της μέχρι εξειδικευμένες λύσεις οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της και πιστοποίησης των προϊόντων που αυτή παράγει.

Εφαρμόζει λογική διαδικασιών που βασίζεται στην υπηρεσία μιας στάσης, ώστε με το δυναμικό των στελεχών και των συνεργατών της να μπορέσει να καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Συνεργάζεται με επιχειρήσεις προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, αφού κάτι τέτοιο της το επιτρέπει το ότι αποτελείται κατά κύριο λόγο από μηχανικούς, χωρίς να υπολείπεται συνεργασιών με νομικά και οικονομικά στελέχη.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001

Μερικοί λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας:

ICON-1

Εξειδίκευση σε αντικείμενα που άλλοι σύμβουλοι δεν μπορούν να καλύψουν.

Συνέπεια και οργάνωση λόγω της εμπειρίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική κάλυψη σε συνδυασμό με οικονομικές λύσεις.

Συνεχής επένδυση σε γνώση.

Επαγγελματική δεοντολογία και εμπιστευτικότητα.

Τεχνογνωσία σε εξειδικευμένους τομείς και προδιαγραφές.

Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή.

Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και μετά από το πέρας της συνεργασίας.

Τα παραπάνω που θα διαπιστώσετε αν έρθετε σε επαφή μαζί μας θα σας κάνουν να επιλέξετε την i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί ως τον επαγγελματικό σας σύμβουλο.

i-CONSULTING

Στόχος της i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί είναι η επιτυχημένη συνεργασία και η απόλυτη εμπιστοσύνη από τον πελάτη, με απώτερο σκοπό μια σταθερή, μακροχρόνια συνεργασία στο πεδίο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η i-Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν:

Να εγκατασταθούν σε μία περιοχή και να δραστηριοποιηθούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους

Να ανεγείρουν ένα βιοτεχνικό / βιομηχανικό κτίριο

Να κατοχυρώσουν βιομηχανική ιδιοκτησία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Να αδειοδοτηθούν για την δραστηριότητά τους

Να υποβάλλουν ένα επενδυτικό σχέδιο για επιδότηση

Να οργανώσουν την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας

Να πιστοποιήσουν τα προϊόντα που παράγουν με CE

Να πιστοποιήσουν την λειτουργία τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO

Να έχουν ένα σύμβουλο μεταφοράς αν μεταφέρουν ύλες κατά ADR και να έχουν διαρκή ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητά τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

BLOG

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, καθεστώς ενίσχυσης ύψους έως 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της Αναλυτικής Πρόσκλησης

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000,00 €.

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στη Δράση για τον Covid-19 του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου : Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα επιδότησής τους από

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία». Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

3η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε στις 23-9-2020 την 3η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας /

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Πρόσκληση της Δράσης “Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα”

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Η συγκεκριμένη δράση αφορά

Έκδοση Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές» του ΕΠΑνΕΚ

Εκδόθηκαν Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ, EΣΠΑ 2014-2020. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις εδώ. Πηγή άρθρου : www.antagonistikotita.gr  

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Ανακοίνωση Β’ κύκλου του Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με αύξηση προϋπολογισμού

Ανακοινώθηκε ο Β' κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού

I-CONSULTING LOGO FACEBOOK

Προδημοσίευση της Πρόσκλησης “Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο COVID-19 στα Ιόνια Νησιά”

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων προχώρησε σε προδημοσίευση της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο COVID-19 στα Ιόνια Νησιά" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε στις 23-9-2020 την 2η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία” στο πλαίσιο του Ε.Π. “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020,

ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση της πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας  και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της

Εγγραφείτε στο newsletter μας

για να λαμβάνετε όλες τις σημαντικές ενημερώσεις