Skip to main content

2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
————————————————
Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων 
(5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

————————————————
Ποσό επιχορήγησης

Ποσό επιχορήγησης:

α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ (ατομικές επιχειρήσεις ή μέλη επιχειρήσεων με ποσοστό τουλάχιστον 51%)

β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος

Τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις και μετά από επιτόπιους ελέγχους:

1. Έως 4.000€ (περίπτωση α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο (περιπτώσεις β και γ), μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
2. Έως 
4.000€ (περίπτωση α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο (περιπτώσεις β και γ), μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή
3. Έως 
4.000€ (περίπτωση α), έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο (περίπτωση β) και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο (περίπτωση γ) μετά τη λήξη του β΄εξαμήνου από την υπαγωγή

Δύναται, πριν την λήξη του προγράμματος να υποβληθεί αίτηση επέκτασης της επιχορήγησης για επιπλέον 12 μήνες

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος ορίζεται σε:

 • έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις ή μέλη επιχειρήσεων με ποσοστό τουλάχιστον 51%
 • έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος
 • έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος

Τα ποσά καταβάλλονται σε δύο δόσεις και μετά από επιτόπιους ελέγχους:

1. Έως 4.000€ / 2.500€ / 2.000€ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου της επέκτασης
2. Έως 4.000€ / 2.500€ / 2.000€ μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου της επέκτασης

————————————————

Προϋπολογισμός Δράσης: 80.000.000 Ευρώ

————————————————

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ΜΟΝΟ όσοι είχαν στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα και την έχουν διακόψει από 01/01/2012 έως 31/12/2021

————————————————–
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/12/2021,
 • να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
 • να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/1/2022 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 8/3/2022,
 • να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 8/3/2022 και μετά,
 • να έχουν καταβάλει ή να έχουν ρυθμίσει, τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος, στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα,
 • να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή προς ΕΦΚΑ,
 • δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων (Ο.Ε., Ε.Ε.,Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμού εργαζομένων). οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

 • επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης.
 • επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,
 • όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ,
 • όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ απο 1/1/2008 και μετά,
 • όσοι ασκούσαν ίδια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη την νέας δραστηριότητας.

————————————————
Διάρκεια έργων

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

————————————————
Δέσμευση

Δέσμευση διατήρησης για επιπλέον 
3 μήνες.

————————————————

Επέκταση

Η διάρκεια της επέκτασης ορίζεται σε επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

————————————————

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικά έξοδα

ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες.

 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων

δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
 • Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων

————————————————
Υποβολή

 • Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).


Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 
20/2/2019 και μόνο ηλεκτρονικά.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/11/2022

Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγουν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό που αντιστοιχεί μέχρι το 30% της αρχικής κατανομής.