Skip to main content

Έγκριση Τύπου Δεξαμενών Βυτιοφόρων Οχημάτων (και κατά ADR)

Νομοθεσία

Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται από τη διεθνή συμφωνία ADR (Accord Dangerous Routier) η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 94/55/ΕΚ.

Η εναρμόνιση της Συμφωνίας ADR (94/55/ΕΚ-ADR/1995) στην Ελληνική Νομοθεσία έχει γίνει με το ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ 113Α/4.6.1999) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21.11.1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».

Η Συμφωνία αναφέρεται στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις ειδικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα οχήματα και οι οδηγοί τους.

Η Συμφωνία ADR αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τη Συμφωνία – πλαίσιο και τα Παραρτήματα Α και Β.

Η συμφωνία πλαίσιο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις δεσμεύσεις των κρατών που την έχουν υπογράψει. Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επικίνδυνες ύλες και τα είδη τους. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα μέσα μεταφοράς και την ίδια τη μεταφορά.

Κάθε βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR πριν τεθεί σε κυκλοφορία πρέπει να ελεγχθεί αρχικά από κάποιο κοινοποιημένο φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και έπειτα να ταξινομηθεί από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Εν συνεχεία πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από τον φορέα ελέγχου.

Οι δεξαμενές μεταφοράς πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά πρέπει να ελέγχονται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους επίσης από κάποιο κοινοποιημένο φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και να λαμβάνουν έπειτα έγκριση τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για να πραγματοποιηθούν είτε ο αρχικός / περιοδικός έλεγχος βυτιοφόρου οχήματος – υπερκατασκευής είτε ο έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δεξαμενής απαιτείται η σύνταξη τεχνικού φακέλου και η κατάθεσή του στον φορέα ελέγχου ώστε να εκδοθεί πρακτικό επιθεώρησης.

Αναλαμβάνεται η σύνταξη των παρακάτω:

  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έλεγχο οχήματος – υπερκατασκευής.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έγκριση τύπου δεξαμενής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και κατασκευή δεξαμενών επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Μελέτες ευστάθειας βυτιοφόρων οχημάτων.
  • Πιστοποίηση συγκολλητών.
  • Πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης.

Δείτε εδώ animation της προς τα εμπρός καταπόνησης σε 2g.