Skip to main content

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία.
————————————————-
Προϋπολογισμός Δράσης

5.500.000,00 €, εκ των οποίων τα 1.000.000 € αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και τα 1.500.000 € αφορούν τις περιοχές παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΑ     Π/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ      Π/Υ ΝΕΕΣ-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ      ΣΥΝΟΛΟ

Δήμος Γρεβενών               180.000€                          120.000€                       300.000€
Δήμος Καστοριάς             180.000€                           120.000€                      300.000€
Δήμος Κοζάνης                 180.000€                           120.000€                      300.000€
Δήμος Εορδαίας               180.000€                           120.000€                      300.000€
Δήμος Φλώρινας               180.000€                          120.000€                       300.000€

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ     Π/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ      Π/Υ ΝΕΕΣ-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ      ΣΥΝΟΛΟ

ΟΧΕ Δυτ. Μακ.                  600.000€                           400.000€                     1.000.000€

Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για τα σχέδια σε περιοχές (ΟΧΕ) και (ΒΑΑ), δύναται οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις ως άνω περιοχές να επιδοτηθούν από τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης και το αντίστροφο.

Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :
• κατά 60% δηλαδή μέχρι και 3.300.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις
• κατά 40% δηλαδή μέχρι και 2.200.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι, ο επιμέρους προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών.

————————————————-

Επιδοτούμενοι Τομείς
Υφιστάμενες, νέες και υπο σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση, κατά προτεραιότητα, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) :

⬧ Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά)
⬧ Γούνα – δερμάτινα προϊόντα
⬧ Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές)
⬧ Τουρισμός

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης, αναλυτικά ΕΔΩ

————————————————-

Δικαιούχοι

  • Κατηγορία Α. Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα της έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, θα πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ:
41.20.20.01 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους
41.20.20.02 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την τελική εκταμίευση.

  • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που περιέχονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

————————————————-

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
• Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
• Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
• Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης .
• Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
• Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
• Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης.
• Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

• Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.

• Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

————————————————-

Προϋπολογισμός Έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€.

————————————————-

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων  είναι 70% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων.

————————————————-

Καθεστώς Ενίσχυσης
De minimis

————————————————–
Επιλέξιμες δαπάνες

  • ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις), έως 70%
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, έως 100%
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, Έως 5.000€ / πιστοποιητικό
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, Έως 4.000€
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (χρήση ρήτρας ευελιξίας), έως 10%
  • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (χρήση ρήτρας ευελιξίας), 40% και 24.000€. Μέχρι δύο (2) ΕΜΕ

Λεπτομέρειες για τις δαπάνες ΕΔΩ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 11.01.2021.

————————————————–

Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 27/01/2021
Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 09/04/2021

————————————————-

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει 3 (τρία) στάδια:
• ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας.
• ΣΤΑΔΙΟ Β : έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης.
• ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

————————————————-

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 15.000€.