Skip to main content

Έγκρισης τύπου σταθερών και κινητών

Νομοθεσία 89/106/ΕΟΚ

Εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445 (ΦΕΚ 756 Β’ / 28-09-1993) και της Υ.Α. 12487/179 (ΦΕΚ 414 Β’ / 31-05-1996).

Πρότυπα κατασκευής

  • ELOT EN 74
  • HD 1004
  • HD 1000 (ELOT 1165)
  • ELOT EN 39
  • ELOT EN 12810-1
  • ELOT EN 12810-2
  • ELOT EN 12811-1

Τεχνικός Φάκελος

Συντάσσεται Τεχνικός Κατασκευαστικός Φάκελος και ακολουθείται η σειρά των απαιτήσεων του Παραρτήματος 2 του ΦΕΚ 756 Β’ / 28-09-1993.

Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου

Εκδίδεται από κοινοποιημένο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.