Skip to main content

Νέα Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους”

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε την Δράση  “Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους” με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00€ και στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού 14.800,00€.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι άνεργοι που πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 02/03/2022 και ώρα 13:00, έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/05/2022 και ώρα 15:00.

Πηγή www.eydpelop.gr

Περισσότερα ΕΔΩ

Leave a Reply