Skip to main content

ΝΕΑ Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

By 14 Ιανουαρίου 202119 Ιανουαρίου, 2021Επιδοτούμενα Προγράμματα

 ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε ΝΕΑ Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προϋπολογισμός Δράσης: 5.000.000€

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής : 27/01/2021

Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής : 03/03/2021

Δικαιούχοι της Δράσης

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που:

  • λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
  • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019,
  • έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, δηλωμένο είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 του 2019, τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα,
  • Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%,
  • Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000 € και μικρότερο των 10.000 €,
  • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
  • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Αντικείμενο της Δράσης
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800,00€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000,00 € και μέγιστο τα 1.800,00€.

Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες

Πηγή: www.pepdym.gr

Leave a Reply