Skip to main content

Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.
Απόφαση Αριθμ. 113278 (ΦΕΚ 4973/Β/2020)

Καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις επίδοσης σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται, για την επεξεργασία του νερού που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στους σταθερούς εξοπλισμούς και στα δίκτυα παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τα οποία:

 • εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 305/2011 για τα δομικά προϊόντα και της Απόφασης Οικ.14097/757/2012
 • χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες του τομέα των τροφίμων και εμπίπτουν στην αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων

Οι απαιτήσεις αφορούν τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς (οικονομικοί φορείς) των εξοπλισμών αυτών στην ελληνική αγορά.

Ως εξοπλισμοί νοούνται: μηχανικά και κεραμικά φίλτρα, συσκευές διήθησης με ενεργό άνθρακα, ηλεκτρικές συσκευές με λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), συσκευές αντίστροφης ώσμωσης, συσκευές ανταλλαγής ιόντων, αποσκληρυντές.

Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων:

 • Εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά, ο οποίος προορίζεται να συνδεθεί, σταθερά ή προσωρινά, στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα του Παραρτήματος Ι της Απόφασης.
 • Κάθε εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πρέπει απαρέγκλιτα να συνοδεύεται από κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της Απόφασης.
 • Κάθε εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πρέπει να φέρει στη συσκευασία του, σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα στην ελληνική γλώσσα, όλες τις απαραίτητες επισημάνσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή από τα αντίστοιχα πρότυπα που αφορούν στον εξοπλισμό και τα οποία έχει επιλέξει ο κατασκευαστής για τη συμμόρφωσή του εξοπλισμού.

Υποχρεώσεις κατασκευαστή:

 • Πιστοποίηση (χορήγηση πιστοποιητικού) της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης.
 • Κατάρτιση Υπεύθυνης Δήλωσης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Απόφασης (Παράρτημα ΙΙΙ) του εξοπλισμού που διατίθεται στην ελληνική αγορά.
 • Τήρηση πλήρη καταλόγου συστατικών τμημάτων και υλικών που συνθέτουν τον εξοπλισμό, για κάθε τύπο και είδος εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά, καθώς και όλων των αναγκαίων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν την ικανοποίηση των προτύπων και τις επιδόσεις του εξοπλισμού.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Τήρηση συστήματος ιχνηλασιμότητας για όλους τους εξοπλισμούς που διατίθενται στην αγορά, με σκοπό την ενημέρωση και προειδοποίηση των χρηστών και των καταναλωτών για ενδεχόμενες απρόβλεπτες καταστάσεις ή κινδύνους.
 • Στις περιπτώσεις εξοπλισμών που προέρχονται από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή έχει ο εισαγωγέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.