Skip to main content

Προώθηση Αυτοαπασχόλησης 18-66 ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.

————————————————-
Στόχος του προγράμματος

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Από τις 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

————————————————-
Ποσό επιχορήγησης

Ποσό επιχορήγησης έως δώδεκα χιλιάδες (
12.000) Ευρώ

Τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις και μετά από επιτόπιους ελέγχους :

1. Έως 4.000€ μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
2. Έως 
4.000€ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή
3. Έως 
4.000€ μετά τη λήξη του β΄εξαμήνου από την υπαγωγή

————————————————-
Προϋπολογισμός Δράσης: 119.950.000 Ευρώ

για το 2019: έως 4.950.000 Ευρώ
για το 2020: έως 75.000.000 Ευρώ
για το 2021: έως 40.000.000 Ευρώ

—————————————————

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ από 18-66 ετών
 • Να έχουν υποβληθεί στην διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να μην έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ πριν την 04/07/2019

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

 • επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης.
 • επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
 • όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ.

————————————————–
Διάρκεια έργων

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

————————————————–
Δέσμευση

Δέσμευση διατήρησης για επιπλέον 
3 μήνες.

————————————————–
Επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικά έξοδα

ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες.

 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων

δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
 • Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

————————————————–
Υποβολή

 • Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).


Έναρξη υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 10 Ιουλίου και μόνο ηλεκτρονικά.

Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγουν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων που αφορούν στις ηλικιακές ομάδες.

————————————————–
Ενημέρωση: 05-12-2019 : Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα για τις 2.000 θέσεις που αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών , έληξε αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη του ποσοστού του 30% επι των κατανεμηθεισών θέσεων.