Skip to main content

Συχνές Eρωτήσεις

Πιστοποίηση προϊόντων και σήμανση CE

Ποια προϊόντα υπόκεινται σε οδηγίες;

 • Οι οδηγίες νέας προσέγγισης ισχύουν για προϊόντα, τα οποία προορίζονται να διατεθούν ή να τεθούν σε λειτουργία στην κοινοτική αγορά για πρώτη φορά. Κατά συνέπεια, οι οδηγίες ισχύουν για νέα προϊόντα που κατασκευάζονται στα κράτη µέλη και για νέα, καθώς και χρησιµοποιηµένα και µεταχειρισµένα προϊόντα, που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες.
 • Η έννοια του προϊόντος διαφέρει µεταξύ οδηγιών νέας προσέγγισης και είναι ευθύνη του κατασκευαστή να επαληθεύει κατά πόσον το προϊόν του εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής µίας ή περισσοτέρων οδηγιών.
 • Προϊόντα που έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές µπορεί να θεωρηθούν ως νέα προϊόντα, τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των εφαρµοστέων οδηγιών, όταν διατίθενται στην κοινοτική αγορά ή τίθενται σε λειτουργία. Αυτό πρέπεί να εκτιµάται σε ατοµική βάση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη.
 • Προϊόντα, τα οποία έχουν επισκευασθεί χωρίς να αλλάξει η αρχική επίδοση, ο προορισµός ή/και ο τύπος, δεν υποβάλλονται σε εκτίµηση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες νέας προσέγγισης.
 • Προϊόντα που προορίζονται ειδικά ή αποκλειστικά για στρατιωτικούς ή για αστυνοµικούς σκοπούς εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρµογής ορισµένων οδηγιών νέας προσέγγισης. Για τις άλλες οδηγίες, τα κράτη µέλη, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής τους σύµφωνα µε το άρθρο 296 της συνθήκης ΕΚ, προϊόντα τα οποία προορίζονται ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σε ποιες αρχές βασίζονται οι οδηγίες νέας προσέγγισης;

 • Η εναρµόνιση περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις.
 • Μόνο προϊόντα που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε λειτουργία.
 • Εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα και τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε εθνικά πρότυπα, θεωρούνται εκ τεκµηρίου παραδεκτά ως συµµορφούµενα προς τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.
 • Η εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών παραµένει εθελοντική και οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιαδήποτε τεχνική λύση η οποία εξασφαλίζει συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις.
 • Οι κατασκευαστές µπορούν να επιλέγουν µεταξύ διαφορετικών διαδικασιών εκτιµήσεως της συµµόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στην εφαρµοστέα οδηγία.

Πως γίνεται η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών νέας προσέγγισης;

 • Οι οδηγίες νέας προσέγγισης είναι οδηγίες πλήρους εναρµόνισηςοι διατάξεις των οδηγιών αυτών προηγούνται όλων των αντιστοίχων εθνικών διατάξεων.
 • Οι οδηγίες νέας προσέγγισης απευθύνονται στα κράτη µέλητα οποία έχουν υποχρέωση να τις ενσωµατώσουν στο εθνικό τους δίκαιο αναλόγως.
 • Οι εθνικές νοµοθετικέςκανονιστικές ή διοικητικές διατάξειςοι οποίες ενσωµατώνουν την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιοπρέπει να περιέχουν αναφορά στην εν λόγω οδηγία ή πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.
 • Εθνικές νοµοθετικέςκανονιστικές ή διοικητικές διατάξειςοι οποίες εγκρίνονται και δηµοσιεύονται προκειµένου να ενσωµατώσουν στο εσωτερικό δίκαιο οδηγίαπρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή.

Πως γίνεται ταυτόχρονη εφαρμογή οδηγιών;

 • Βασικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από οδηγίες νέας προσέγγισης µπορεί να επικαλύπτονται ή να αλληλοσυµπληρώνονταιαναλόγως των κινδύνων που καλύπτονται από τις απαιτήσεις αυτέςοι οποίοι σχετίζονται µε το εν λόγω προϊόν.
 • Η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία µπορούν να συµβούν µόνον όταν το προϊόν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις όλων των εφαρµοστέων οδηγιών και όταν η εκτίµηση συµµόρφωσης έχει διεξαχθεί σύµφωνα µε όλες τις εφαρµοστέες οδηγίες.
 • Σε περιπτώσεις όπου το ίδιο προϊόν ή ο ίδιος κίνδυνος καλύπτονται από δύο ή περισσότερες οδηγίεςη εφαρµογή άλλων οδηγιών µπορεί µερικές φορές να αποκλείεταισύµφωνα µε προσέγγιση η οποία περιλαµβάνει ανάλυση κινδύνου του προϊόντοςενόψει της προτιθέµενης χρήσεως όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

Ποια η σχέση των οδηγιών νέας προσέγγισης και της οδηγίας περί νομικής ευθύνης για τα προϊόντα;

Η οδηγία περί νοµικής ευθύνης για τα προϊόντα ισχύει για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από οδηγίες νέας προσέγγισης.

Ποια η σχέση των οδηγιών νέας προσέγγισης και της οδηγίας για την γενική ασφάλεια των προϊόντων;

Η οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων ισχύει για καταναλωτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στο πλαίσιο της
ε
µπορικής δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι:

 • το προϊόν δεν καλύπτεται από οδηγίες νέας προσέγγισης ή άλλη κοινοτική νοµοθεσίαή
 • όλα τα ζητήµατα ασφαλείας ή κατηγοριών κινδύνων δεν καλύπτονται από οδηγίες νέας προσέγγισης ή άλλη κοινοτική νοµοθεσία.

Ποια είναι τα καθήκοντα του κατασκευαστή;

 • Κατά την έννοια της νέας προσέγγισηςνοείται ως κατασκευαστής το πρόσωποτο οποίο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή προϊόντος προκειµένου να το διαθέσει στην κοινοτική αγορά εξ ονόµατός του.
 • Ο κατασκευαστής έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι προϊόν το οποίο προορίζεται να διατεθεί στην κοινοτική αγορά είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο και η συµµόρφωσή του έχει εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσειςόπως προβλέπουν οι διατάξεις των εφαρµοστέων οδηγιών.
 • Ο κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιεί τελειωµένα προϊόντα, προκατασκευασµένα µέρη ή κατασκευαστικά στοιχεία ή µπορεί να αναθέτει σε τρίτους τα καθήκοντά του µε υπεργολαβίαΩστόσοπρέπει πάντοτε να διατηρεί τον γενικό έλεγχο και να έχει την απαραίτητη αρµοδιότητα ώστε να αναλαµβάνει την ευθύνη για το προϊόν.

Τι είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος;

 • Ο κατασκευαστής µπορεί να ορίζει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο να ενεργεί εξ ονόµατός του ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος.
 • Για τους σκοπούς των οδηγιών νέας προσέγγισηςο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας.
 • Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή και οι αρχές των κρατών µελών µπορούν να απευθύνονται σε αυτόν αντί στον κατασκευαστήόσον αφορά τις υποχρεώσεις του τελευταίου βάσει της εν λόγω οδηγίας νέας προσέγγισης.
 • Ο κατασκευαστής παραµένει γενικά υπεύθυνος για δράσεις που διεξάγονται από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο εξ ονόµατός του.

Τι είναι ο εισαγωγέας / πρόσωπο υπεύθυνο για την διάθεση στην αγορά;

 • Ως εισαγωγέας (= πρόσωπο υπεύθυνο για την διάθεση στην αγορά) . κατά την έννοια των οδηγιών νέας προσέγγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητατο οποίο διαθέτει προϊόν από τρίτη χώρα στην κοινοτική αγορά.
 • Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να παρέχει στην αρχή επιτήρησης της αγοράς τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το προϊόνσε περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα και δεν διαθέτει εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στην Κοινότητα.
 • Το φυσικό ή νοµικό πρόσωποτο οποίο εισάγει προϊόν στην Κοινότητα µπορείσε ορισµένες περιστάσειςνα θεωρείται ως το πρόσωπο το οποίο πρέπει να αναλαµβάνει τις ευθύνες που επιβαρύνουν τον κατασκευαστή όσον αφορά τις εφαρµοστέες οδηγίες νέας προσέγγισης.

Τι είναι ο υπεύθυνος εγκατάστασης / συναρμολόγησης;

Ο υπεύθυνος εγκατάστασης και υπεύθυνος συναρµολόγησης προϊόντος, το οποίο έχει ήδη διατεθεί στην αγοράπρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι εξακολουθεί να συµµορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις κατά την στιγµή της πρώτης χρήσεώς του εντός της Κοινότητας.
Αυτό ισχύει σε προϊόντα
για τα οποία η εν λόγω οδηγία καλύπτει την θέση σε λειτουργία και για τα οποία τέτοιου είδους µεταχειρίσεις µπορεί να έχουν επίπτωση στην συµµόρφωση του προϊόντος.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του χρήστη;

 • Οι οδηγίες νέας προσέγγισης δεν καθορίζουν υποχρεώσεις για τους χρήστες πέρα από εκείνες που σχετίζονται µε την θέση σε λειτουργία.
 • Η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια του χώρου εργασίας έχει επίπτωση στην συντήρηση και χρήση προϊόντων που καλύπτονται από οδηγίες νέας προσέγγισης τα οποία χρησιµοποιούνται στον χώρο εργασίας.

Τι ορίζεται ως νομική ευθύνη για τα προϊόντα;

 • Προϊόν το οποίο κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κοινότητα και το οποίο προκαλεί ζηµία σε πρόσωπα ή ιδιωτική περιουσίακαλύπτεται από την οδηγία περί νοµικής ευθύνης για τα προϊόνταΕποµένωςη οδηγία ισχύει επίσης σε προϊόντα τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής οδηγιών νέας προσέγγισης.
 • Η οδηγία περί νοµικής ευθύνης για τα προϊόντα προβλέπει αυστηρό καθεστώς νοµικής ευθύνης για κατασκευαστές και εισαγωγείς στην Κοινότητα.

Τι είναι οι βασικές απαιτήσεις σε μία οδηγία;

 • Οι βασικές απαιτήσεις καθορίζουν τα απαραίτητα στοιχεία για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
 • Οι βασικές απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές. Μόνον προϊόντα που συµµορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις µπορούν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία.
 • Οι βασικές απαιτήσεις πρέπει να εφαρµόζονται ως συνάρτηση των κινδύνων που ενυπάρχουν σε δεδοµένο προϊόν.

Τι είναι τα εναρμονισμένα πρότυπα;

 • Τα εναρµονισµένα πρότυπα είναι ευρωπαϊκά πρότυπατα οποία εγκρίνονται από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησηςκαταρτίζονται σύµφωνα προς τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που συµφωνούνται µεταξύ της Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως µε τα κράτη µέλη.
 • Τα εναρµονισµένα πρότυπα κατά την έννοια της νέας προσέγγισης θεωρούνται ότι υπάρχουνόταν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης τυπικά υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ευρωπαϊκά πρότυπατα οποία έχουν καταρτισθεί ή καθοριστεί σε συµµόρφωση προς την εντολή.

Τι είναι η τεχνική τεκμηρίωση;

 • Ο κατασκευαστής πρέπει να συντάσσει τεχνικό φάκελο (τεχνική τεκµηρίωση).
 • Η τεχνική τεκµηρίωση προορίζεται να παρέχει πληροφορίες για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες νέας προσέγγισης υποχρεώνουν τον κατασκευαστή να συντάσσει τεχνική τεκµηρίωση, που περιέχει πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση του προϊόντος προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις. Η τεκµηρίωση αυτή µπορεί να αποτελεί µέρος της τεκµηρίωσης του συστήµατος ποιότητας, σε περιπτώσεις όπου η οδηγία προβλέπει διαδικασία εκτιµήσεως της συµµόρφωσης βάσει συστήµατος ποιότητας (ενότητες D, E, H και οι ποικιλίες τους). Η υποχρέωση αυτή αρχίζει όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του προέλευση.

Η τεχνική τεκµηρίωση πρέπει να διατηρείται επί 10 τουλάχιστον έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος, εκτός εάν η οδηγία προβλέπει ρητά άλλη διάρκεια*. Αυτό αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του που είναι εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο εισαγωγέας ή το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην κοινοτική αγορά πρέπει να αναλαµβάνουν την ευθύνη αυτή.

Τα περιεχόµενα της τεχνικής τεκµηρίωσης καθορίζονται ανά οδηγία, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα προϊόντα. Κατά κανόνα, η τεκµηρίωση πρέπει να καλύπτει τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος. Οι λεπτοµέρειες που περιλαµβάνονται στην τεκµηρίωση εξαρτώνται από τη φύση του προϊόντος και από ο,τιδήποτε θεωρείται απαραίτητο, από τεχνικής πλευράς, για την απόδειξη της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις της αντίστοιχης οδηγίας και, εφόσον έχουν εφαρµοστεί εναρµονισµένα πρότυπα, προς αυτά, αντί να αναφέρονται οι βασικές απαιτήσεις που καλύπτονται από τα πρότυπα.


Αρκετές οδηγίες προβλέπουν ότι η τεχνική τεκµηρίωση πρέπει να συντάσσεται σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους, στο οποίο πρόκειται να διεξαχθούν οι διαδικασίες ή στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτό. Προκειµένου να διεξάγονται οι διαδικασίες εκτιµήσεως της συµµόρφωσης που απαιτούν επαλήθευση από τρίτο κατά ουσιαστικό τρόπο, η τεκµηρίωση πρέπει πάντοτε να συντάσσεται σε γλώσσα κατανοητή από τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ακόµη και εάν αυτό δεν αναφέρεται ρητά σε όλες τις οδηγίες νέας προσέγγισης.

* Σύµφωνα µε τις οδηγίες που αφορούν τα ενεργά εµφυτεύσιµα βοηθήµατατα ιατροτεχνολογικά προϊόντακαι τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα διάγνωσης in vitro, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φυλάσσονται επί έτηΣύµφωνα µε την οδηγία σχετικά µε τις συσκευές ψύξεωςτο χρονικό διάστηµα είναι έτηΟι οδηγίες που αφορούν τα απλά δοχεία πίεσηςτα παιχνίδιατα µη αυτόµατα όργανα ζυγίσεωςτις συσκευές αερίου και τα προϊόντα δοµικών κατασκευών δεν ορίζουν χρονικό διάστηµααλλά ο γενικός κανόνας πρέπει να εφαρµόζεται επίσης και στην τεχνική τεκµηρίωση που προβλέπεται σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.

Τι είναι η δήλωση συμμόρφωσης;

 • Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που είναι εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας πρέπει να συντάσσει δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, ως τµήµα διαδικασίας εκτιµήσεως της συµµόρφωσης που προβλέπεται στις οδηγίες νέας προσέγγισης.
 • Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να καθορίζονται οι οδηγίες σύµφωνα προς τις οποίες εκδίδεται, καθώς και τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εφόσον ισχύει, τον κοινοποιηµένο οργανισµό, το προϊόν και όπου αυτό είναι σκόπιµο, αναφορά στα εναρµονισµένα πρότυπα ή σε άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Οι οδηγίες νέας προσέγγισης επιβάλλουν υποχρέωση στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστηµένο εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, να συντάσσουν δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά.
Αναλόγως της ενότητας, η δήλωση συµµόρφωσης πρέπει είτε να διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των εφαρµοστέων οδηγιών είτε ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς τον τύπο για τον οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και πληροί τις βασικές απαιτήσεις των εφαρµοστέων οδηγιών*.

Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να φυλάσσεται επί τουλάχιστον 10 έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος, εκτός εάν η οδηγία προβλέπει ρητά άλλη διάρκεια**. Αυτό αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστού ή του εγκατεστηµένου εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο εισαγωγέας ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρέπει να αναλαµβάνουν την ευθύνη αυτή.


Τα περιεχόµενα της δηλώσεως ΕΚ συµµόρφωσης καθορίζονται ανά οδηγία, σύµφωνα µε τα σχετικά προϊόντα. Η δήλωση µπορεί να λάβει τη µορφή εγγράφου, ετικέτας ή ισοδύναµη και πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να καθιστά δυνατό για όλα τα προϊόντα που καλύπτει να µπορεί να γίνεται αναδροµή σε αυτήν.

* Κατεξαίρεσηη οδηγία για τα παιχνίδια δεν προβλέπει δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

** Σύµφωνα µε τις οδηγίες για τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατατα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα διάγνωσης in vitro, η δήλωση ΕΚ πρέπει να φυλάσσεται επί έτη. Σύµφωνα µε την οδηγία για τις συσκευές ψύξεως το χρονικό διάστηµα είναι τρία έτηΟι οδηγίες που αφορούν τα απλά δοχεία πίεσηςτις µηχανέςτα µη αυτόµατα όργανα ζύγησηςτις συσκευές αερίου και τα προϊόντα δοµικών κατασκευών δεν καθορίζουν χρονικό διάστηµααλλά ο γενικός κανόνας πρέπει να ισχύει επίσης και για τη δήλωση ΕΚ που προβλέπεται σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.

Διανοητική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Τι είναι Διανοητική Ιδιοκτησία και τι προσφέρει η προστασία της;

Διανοητική Ιδιοκτησία είναι τα δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ανθρώπινης σκέψης, επινοητικότητας και δημιουργικότητας και συνιστούν αύλα περιουσιακά στοιχεία.

Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μετατρέπει τα άυλα κεφάλαια σε αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, και κατ’ επέκταση σε πολύτιμα οικονομικά κεφάλαια, που μπορεί να εκμεταλευτεί ο δικαιούχος (εταιρία, ίδρυμα, φυσικό πρόσωπο).

Με την προστασία παρέχονται δικαιώματα χορηγούμενα από το κράτος για εφευρέσεις, νέα και πρωτότυπα σχέδια, εμπορικά σήματα και έργα και το δικαίωμα να εμποδίζεις άλλους να χρησιμοποιούν, κατασκευάζουν, διανέμουν:

 • Προϊόντα
 • Μεθόδους
 • Χρήσεις
 • Σχέδια
 • Εμπορικά σήματα / Επωνυμίες

Τι νοείται Βιομηχανική Ιδιοκτησία;

Βιομηχανική ιδιοκτησία νοούνται τα μέρη εκείνα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

1. Της Αμιγώς Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει

 • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και συναφείς τίτλους
 • Βιομηχανικά σχέδια ή Υποδείγματα (Designs)

2. Της Μικτής Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει

 • Εμπορικά Σήματα (Trademarks)
 • Γεωγραφικού Προσδιορισμοί
 • Ονομασίες Προέλευσης

Ποιοι είναι στην Ελλάδα οι φορείς προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας;

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο φορείς προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 • Αμιγώς Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Για την αμιγώς Βιομηχανική Ιδιοκτησία και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκείνο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορά τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τους συναφείς τίτλους προστασίας, καθώς και τα Βιομηχανικά σχέδια αρμόδιος είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.).

 • Μικτή Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Για την μικτή Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκείνο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορά τα εμπορικά σήματα (Trademarks) αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πότε δεν χρειάζεται να κατοχυρωθεί μία εφεύρεση;

Μια εφεύρεση δεν χρειάζεται να κατοχυρωθεί όταν:

 • Πρόκειται για εφεύρεση μικρής διάρκειας
 • Είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφεί (π.χ. η συνταγή της Coca-Cola), οπότε η αποκάλυψή της ακόμα και μετά το πέρας της προστασίας δεν συμφέρει
 • Η αντίστροφη μηχανική είναι αδύνατη
 • Δεν μπορεί να πουληθεί και να σταθεί εμπορικά (εκτός και αν οι εφευρέσεις είναι hobby)
 • Έχει δημοσιευτεί

Πώς προστατεύεται μια εφεύρεση και ποια τα βασικά βήματα;

Μια εφεύρεση προστατεύεται με:

 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
 • (Βιομηχανικό) Σχέδιο ή Υπόδειγμα
 • Ειδικός τίτλος προστασίας

Τα βασικά (και ορθά τεχνοοικονομικά) βήματα για την προστασία των εφευρέσεων είναι:

 • (Προ)έρευνα πληροφόρησης για την στάθμη της τεχνικής
 • Κατάθεση αίτησης για προστασία στην Ελλάδα (οικονομική δυνατότητα γρήγορης πληροφόρησης από Έκθεση Έρευνας ώστε να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την αξία της εφεύρεσης ή την ανάγκη τροποποίησης της πριν την κατάθεση στο εξωτερικό)
 • Κατάθεση Ευρωπαϊκής ή διεθνής αίτησης με χρήση του δικαιώματος προτεραιότητας

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας προστατεύει μια εφεύρεση παντού;

Η κατοχύρωση μιας εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προσφέρει προστασία σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, που θα πρέπει να επιλέξει ο εφευρέτης.

Τα κριτήρια επιλογής εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα του εφευρέτη να προστατεύσει την εφεύρεση σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, αφού όσο αυτές αυξάνονται το κόστος προστασίας μεγαλώνει πολύ.
Προφανώς όσο πιο σημαντική είναι η εφεύρεση και προσδοκά σε μεγαλύτερα οικονομικά τόσο αντισταθμίζεται το κόστος προστασίας.

Μία εφεύρεση γενικά, πέραν του κόστους προστασίας, πρέπει να προστατευθεί:

 • Στις χώρες που αποτελούν την αγορά του προϊόντος της εφεύρεσης
 • Στις αναπτυσσόμενες αγορές
 • Στις χώρες φθηνής παραγωγής

Σύμφωνα με την μορφή και τους στόχους των εταιριών, ακολουθούνται διάφορες στρατηγικές για την προστασία των εφευρέσεων παγκοσμίως όπως:

 • Προστασία του πυρήνα και των ορατών παραλλαγών, μεθόδων κατασκευής και χρήσεων μιας εφεύρεσης
 • Προστασία μόνο του πυρήνα της εφεύρεσης και όχι των παραγώγων αυτής
 • Προστασία πολλών εφευρέσεων με προσδοκία αξιοποίησης κάποιας που θα έχει εμπορική επιτυχία
 • Προστασία κάθε παραλλαγής, βελτίωσης ή προσθήκης μιας εφεύρεσης όταν αυτή προκύψει