Skip to main content

Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)

Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΚΥΑ 64834/5491/13-10-00 (ΦΕΚ 1350B/7-11-00)), κάθε επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα περιλαμβάνει οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, θα πρέπει να ορίσουν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ (07/05/2001), «σύμβουλο ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» επιφορτισμένο με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές για το κοινό, τα αγαθά και το περιβάλλον.

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Σύμβουλος Ασφαλείας για την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (σύμβουλος) κάθε πρόσωπο διοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επιχείρησης και έχει ως κύρια αποστολή να αναζητεί κάθε μέσο και να προωθεί κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών τηρουμένων των ισχυουσών ρυθμίσεων και υπό βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας.

Καθήκοντα Συμβούλου

Τα ανατιθέντα καθήκοντα του συμβούλου, προσαρμοσμένα στις δραστηριότητες της επιχείρησης, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων (προειδοποιητικές πινακίδες αναγνώρισης υλών, ετικέτες κινδύνου, σήμανση οχημάτων),
2. Τη συνεκτίμηση, κατά την χρήση ή αγορά των μεταφορικών μέσων, κάθε ειδικής ανάγκης σε σχέση με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα (τύποι οδικών οχημάτων μεταφοράς, επιφάνεια φόρτωσης, ανάγκες διαχωρισμού χώρου φόρτωσης),
3. Την επιθεώρηση του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης (συσκευασίες),
4. Την κατάλληλη κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της επιχείρησης (αναγνώριση και χρήση συνοδευτικών εγγράφων, γνώση χαρακτηριστικών μεταφερόμενων υλικών και κινδύνων, αρχείο εκπαίδευσης, Σημ. Η ανωτέρω εκπαίδευση δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση που θα πρέπει να λαμβάνει ο κάθε οδηγός για τη λήψη ή ανανέωση του διπλώματος κατά ADR.),
5. Την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης ,
6. Την ανάλυση και εάν παραστεί ανάγκη, τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τα ατυχήματα, τα περιστατικά ή τις σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
7. Σύνταξη ετήσιας αναφοράς προς την εταιρία.
8. Τήρηση αρχείου οχημάτων και οδηγών.
9. Την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη ατυχημάτων, περιστατικών ή σοβαρών παραβάσεων,
10. Τη συνεκτίμηση των νομοθετικών προϋποθέσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την επιλογή και τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων ή άλλων μεσαζόντων,
11. Την εξακρίβωση κατά πόσον το προσωπικό που ασχολείται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών διαθέτει διαδικασίες εκτέλεσης και λεπτομερείς εντολές,
12. Την ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών,
13. Την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στα μεταφορικά μέσα, των εγγράφων και εξοπλισμών ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις μεταφορές και τη συμμόρφωση των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισμών με τις οικείες ρυθμίσεις,
14. Την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων σχετικά με τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης (διαδικασίες)

Κλάσεις εμπορευμάτων κατά ADR

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2
 Αέρια
Κλάση 3
 Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1
 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2 Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1
 Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1
 Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2 Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7
 Ραδιενεργό υλικό
Κλάση 8
 Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9
 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Σε όλη την διαδικασία διακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων εμπλέκεται ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.).

Η εταιρία διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισηςτων συμβούλων ασφαλείας για την μεταφοράεπικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR
Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης των συμβούλων ασφαλείαςγια την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτωνκατά ADR