Skip to main content

Σύνταξη Τεχνικών Φακέλων για Πιστοποίηση Προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να άρει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ανέπτυξε πρωτότυπα και καινοτόμα μέσα, μεταξύ των οποίων πρωταρχική θέση κατέχει η νέα προσέγγιση στη ρύθμιση των προϊόντων και η σφαιρική προσέγγιση στην εκτίμηση της συμμόρφωσης.

Με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ειδικά αυτές της Νέας Προσέγγισης επιτυγχάνεται η συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν δυνάμει των κοινοτικών οδηγιών που προβλέπουν την τοποθέτησή του.

Η σήμανση CE προβλέπεται μόνο από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (New Approach Directives).

Το σήμα CE συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στον κατασκευαστή.
Το σήμα CE τοποθετημένο σε προϊόντα αποτελεί δήλωση του υπευθύνου προσώπου ότι:

  • το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές διατάξεις και
  • έχουν ολοκληρωθεί οι κατάλληλες διαδικασίες εκτιμήσεως της συμμόρφωσης.
  • το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά.

Παρακάτω θα βρείτε την σχετική οδηγία για το προϊόν που σας ενδιαφέρει, τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται σ΄αυτή καθώς και την διαδικασία συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθηθεί υπό μορφή διαγράμματος ροής για να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση.

Από την διαδικασία πιστοποίησης απαιτείται τεχνική τεκμηρίωση (Τεχνικός Φάκελος), τον οποίο η i-consulting αναλαμβάνει να συντάξει και να συντονίσει την όλη διαδικασία συμμόρφωσης, με:

  • Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων (Δήλωσης Συμμόρφωσης / Ενσωμάτωσης, Εγχειριδίων, Risk Αnalysis, Βασικών Απαιτήσεων, Ελέγχων απαιτήσεων Υδραυλικών / Πνευματικών / Ηλεκτρολογικών, Εσωτερικών Μέτρων Διασφάλισης Συμμόρφωσης).
  • Εφαρμογή Εναρμονισμένων Προτύπων ΕΝ και άλλων Προδιαγραφών.
  • Εκτέλεση Εργαστηριακών Δοκιμών.
  • Σχεδιασμός (Γενικά σχέδια, Σχέδια κυκλωμάτων, Ειδικά σχέδια).


Δείτε ακόμα για Πιστοποίησεις Προϊόντων τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

I. Οδηγίες Nέας Προσέγγισης (οδηγούν σε σήμανση CE)

1. Συσκευές αερίου 2009/142/ΕΚ (GAD), Κανονισμός 2016/426 της Ε.Ε. – αντικατάσταση της οδηγίας 2009/142/EK


2. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων 2000/9/ΕΚΚανονισμός 2016/424 της Ε.Ε. – αντικατάσταση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ


3. Προϊόντα δομικών κατασκευών 89/106/ΕΟΚ (CPD), Κανονισμός 305/2011 (CPR) της Ε.Ε. – αντικατάσταση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ


4. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ (EMC), 2014/30/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ


5. Συσκευές και συστήματα που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες 94/9/ΕΚ (ΑΤΕΧ)2014/34/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 94/9/ΕΚ


6. Εκρηκτικά εµπορικής χρήσεως 93/15/ΕΟΚ2014/28/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ


7. Ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ2014/33/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 95/16/ΕΚ


8. Εξοπλισµός χαµηλής τάσεως 2006/95/ΕΚ 
(LVD), 2014/35/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ


9. Ασφάλεια μηχανών 2006/42/ΕΚ 
(MD), 2009/127/ΕΚ τροποποίηση της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ μηχ/τα για εφαρμογή φυτοφαρμάκων


10. Όργανα μετρήσεων 2004/22/ΕΚ (MID), 2014/32/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΟΚ


11. Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 90/385/ΕΟΚ


12. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΚ (MDD),  2017/745/ΕΕ – κατάργηση της Οδηγίας 93/42/ΕΚ


13. Ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα διάγνωσης in vitro 98/79/ΕΚ


14. Νέοι λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα 92/42/ΕΟΚ

15. Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας 2009/23/ΕΚ (NAWI), 2014/31/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 2009/23/ΕΚ


16. Μέσα ατομικής προστασίας 89/686/ΕΟΚ 
(PPE)


17. Εξοπλισμός υπό πίεση 97/23/ΕΟΚ (PED), 2014/68/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 97/23/ΕOΚ


18. Τερµατικός εξοπλισµός ασυρµάτου επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών 
2014/53E


19. Σκάφη αναψυχής 2013/53/ΕΕ


20. Απλά δοχεία πίεσης 2009/105/ΕΚ 
(SPVD)2014/29/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 2009/105/ΕΚ


21. Ασφάλεια παιχνιδιών 2009/48/ΕΚ


22. 
Οικολογικός σχεδιασμός των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 2009/125/ΕΚ & 2010/30/ΕΕ

23. Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 2000/14/ΕΚ


2
4. Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού 2011/65/ΕΕ (RoHS)


2
5. Είδη πυροτεχνίας 2007/23/ΕΚ2013/29/ΕΕ – αναδιατύπωση της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ

Επιπλέον υπάρχουν ορισμένες οδηγίες οι οποίες ακολουθούν τις αρχές της νέας προσέγγισης ή της σφαιρικής προσέγγισης, αλλά οι οποίες δεν προβλέπουν την σήμανση CE.

 

. Οδηγίες βασισμένες στις αρχές της νέας προσσέγγισης ή της σφαιρικής προσέγγισης

1. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας 94/62/ΕΚ

2. Διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος 2008/57/ΕΚ

3. Εξοπλισμός πλοίων 2014/90/ΕΕ


IΙΙ. Οδηγίες βασισμένες σε κάποιες αρχές της νέας προσσέγγισης ή της σφαιρικής προσέγγισης

1. Ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους 96/57/ΕΚ

2. Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση 
2010/35E

3. Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού 2000/55/ΕΚ

IV. Οδηγίες δεκτικές σε πρότυπα

1. Αερόφερτος θόρυβος που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές 86/594/ΕΟΚ

2. Γενική ασφάλεια προϊόντων 2001/95/ΕΚ


3. Κοινοί κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 97/67/ΕΚ


4. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων 76/769/ΕΟΚ


5. Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 92/75/ΕΟΚ


6. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/ΕΚ

7. Καλλυντικά προϊόντα 1223/2009


8. Απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτεία της αγοράς όσο αφορά την εμπορία των προϊόντων 765/2008


9. 
REACH 1907/2006