Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801)

Η εταιρία έχει στελέχη πλήρως καταρτισμένα και πιστοποιημένα ως επικεφαλής επιθεωρητές. Ακόμα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801).