Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιοδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις Υγειονομικές Διατάξεις.

Ενδεικτικά μερικές κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:

  • Αρτοποιεία
  • Παιδότοποι
  • Καταστήματα ψιλικών
  • Καφέ
  • Κρεοπωλεία με χώρο παρασκευαστηρίου ή χωρίς
  • Μπαρ
  • Εστιατόρια
  • Κομμωτήρια
  • κλπ. καθώς μπορεί να υπάρχουν και συνδυασμοί καταστημάτων π.χ. καφέ-μπαρ-εστατόριο

Απαιτείται αρχικά απόφαση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο και έπειτα εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, αφού πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Υγειονομικές Διατάξεις.