Skip to main content

Υπηρεσίες Επιβλέποντος Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Νομοθεσία

Η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού στις βιομηχανίες (για ιπποδυνάμεις μεγαλύτερες των 80 ΗΡ) ανατείθεται υποχρεωτικά (Β.Δ. 16-3-50, Β.Δ. 4-11-53 και Π.Δ. 902/75) σε Μηχανικό Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 477/01-07-74 και το άρθρο 6 της ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β’/3-2-2012) “καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 καθώς και για την τροποποίηση αυτών”.

Τηρείται βιβλίο επίβλεψης θεωρημένο από το Ειρηνοδικείο.

Αρμοδιότητες

  • Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας.
  • Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και υγείας και υποβάλλει προτάσεις στον Τεχνικό Ασφαλείας.
  • Eκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό.
  • Μελετά την τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) του εξοπλισμού και μεριμνά για την εφαρμογή/ενημέρωση του προγράμματος συντήρησης και για την τήρηση των προβλεπομένων.
  • Συντονίζει την εκτέλεση επεμβάσεων.
  • Επιτηρεί τη λειτουργία της εγκατάστασης και του εξοπλισμού, επιθεωρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό και συντάσσει ειδικές οδηγίες και υποδείξεις.
  • Ενημερώνει την επιχείρηση για τυχόν προτάσεις βελτίωσης οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

Χρόνος Απασχόλησης

Ο χρόνος απασχόλησης δεν ορίζεται από τη νομοθεσία. Η συχνότητα παρουσίας καθορίζεται από τους εμπλεκόμενους.