Skip to main content

Βιομηχανικοί έλεγχοι - συμμόρφωση με Νομοθεσία

Περιοδικοί (επαν)έλεγχοι Δοχείων Πίεσης (αεροφυλάκια κλπ.)

Σύμφωνα με ΦΕΚ 673/Β/1993, ΦΕΚ 477/τΒ/1993.

Περιοδικοί (επαν)έλεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σύμφωνα με Ελληνική νομοθεσία Κανονισμό Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων ΚΥΑ 15085/03, ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003.

Οι έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω Κανονισμό Ελέγχου δηλαδή η μη ύπαρξη Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για ένα ανυψωτικό μηχάνημα επιφέρει στον Ιδιοκτήτη του μηχανήματος ποινικές και οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα όργανα ελέγχου. Το γεγονός αυτό έγινε περισσότερο επίκαιρο με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013 , στην οποία προβλέπεται πρόστιμο που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €) ανά περίπτωση μη πιστοποιημένου ανυψωτικού μηχανήματος, που επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου (κλαρκ, γερανών, κλπ.)

Σύμφωνα με Ελληνική νομοθεσία Π.Δ. 113/2012.

Περιοδικοί (επαν)έλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Από το Μάρτιο του 2006 ξεκίνησε η αποκλειστική εφαρμογή του νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (HD 384), βάσει της Υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο νέος κανονισμός καλύπτει την απαραίτητη πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση αστοχίας υλικού και συσκευών με τις αποδεκτές από αυτόν λύσεις (γειώσεις, ηλεκτρονόμοι διαφυγής κλπ).
Ο ίδιος ο κανονισμός, σε συνδυασμό με την ΥΑ Φ.7.5/1816/88, ρυθμίζει επίσης θέματα προστασίας από υπερτάσεις, γειώσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και του τρόπου και χρόνου ελέγχου και επανελέγχου τους. Ο παραπάνω κανονισμός αφορά σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών και επαγγελματικών χωρών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Φ.7.5/1816/88 – ΦΕΚ 470B/5.3.2004 άρθρο 5) είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση αρχικών ελέγχων και επανελέγχων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την 1η Μαρτίου 2006.

Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.
Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση.
Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχουν ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Το πρότυπο που είναι σε ισχύ είναι το ΕΛΟΤ HD 384.